TR | EN
 
Nazım Hikmet Şarkıları

XX. yüzyılın önemli sanatçıları arasında; Mayakovski, Picasso, Greene, Orwell, Neruda, Kobo, Pasolini, Eluard ve tabii ki Türkiye halkının destansal kahramanı, Dünyanın sayılı şairlerinden biridir Nazım Hikmet. Saydığımız bu yazarlar, ressamlar, şairler,  sinema sanatçıları  dünya  sanatının  vazgeçilmez kültürel zenginlikleridirler…

17 yılını Türkiyenin değişik cezaevlerinde geçiren  muhalif şair  adam öldürmedi,  hırsızlık yapmadı! Şiir, oyun, roman, yazdı. Sanatını  cezaevinden dünyaya duyurdu. Hapisanenin içinde de dışında da 20. yüzyıla damgasını vuran ona şekil veren olayların içinde yaşadı.

03 Haziran 1963 yılında Nazım Hikmet’in 47. ölüm yıldönümü anısına, “Sevda Ateşten Bir Gömlek” Nazım Şarkıları Müzikali, Hapishane koşullarında bile politik mücadeleyi sanatsal yaratıma dönüştüren bu büyük şairin, yaşamı boyunca yakasını bırakmayan aşk ve ayrılıklarını konu alan 

Video

“Yunus’tan Nazım’a”  Kantat, Anadolu’nun kültürel mirasının temel taşları olan, Yunus Emre, Mevlana Celaleddin Rumi, Hacı Bektaşi Veli, Hallacı Mansur, şiirlerinden ve Nazım Hikmet’in  Şeyh Bedrettin Destan’nın bir bölümünden kurgulanmış ve librettosu oluşturulmuştur. Konusu Anadolu Sufizmidir. 7 solist, eser içinde Yunus Emre, Mevlana Celaleddin Rumi, Hacı Bektaşı Veli, Hallacı Mansur, iki anlatıcı solist ve Şeyh Bedrettin karakterlerini seslendirir. Eseri ASSO (Anatolia Sinema Senfoni Orkestrası ve İstanbul Avrupa Korosu seslendiriyor. Solistler ise 1 Bas, 2 yüksek Bariton 2 Tenor (biri lirik), 1 Mezzo Soprano ve 1 Soprano seslerden oluşuyor.

“Yunus’tan Nazım’a” Kantatı, Anadolu müziğinin değişik makam ve tartımları ile örülü bir bestedir. Halkımızın yakinen tanıdığı Sufi şairlerin ve ozanların dizelerini, filozofların görüşlerini, kendi müzikal kimliğimizi unutmadan ve ötelemeden yüksek sanatın içinde duyurmak ve seslendirmenin, Türkiye’nin müzikal kimliğine uluslararası platformlarda önemli katkı sunacağı düşüncesiyle gerçekleştirilmiştir.

“Yunus’tan Nazım’a”  Kantatı yerel özellikleri ile en önemli işlevi, ait olduğu toplumun ortak ruhunu betimlemesidir. Bu nedenle izleyicilerinin hem bilinç hem de bilinçaltı düzeyinde kendi müzik kültürü ile temasını sürdürebilecek, yüksek sanatın değerleriyle tanıştıracak ve yeni beğeniler geliştirecektir. Yaşadığımız kentin yaşam kalitesinin yükselmesini hedefleyerek,  sanat zevkinin ve kent kültürünün gelişimine katkı sunacaktır…

Video

Hasan Yükselir-Senfoni Orkestrası Eşlikli Türküler

 

Halk şarkıları doğduğu toplumun içinde, o toplumla beraber yaşayan, halkın sevincini, aşkını, acısını özlemini dilden dile, nesilden nesile aktaran, onun öz kültürünü yansıtan müzik türünün nadide sesleridir. Yeryüzünündeki  diğer halk müzikleri içinde Anadolu ezgileriyle bezenmis olanıdır

Türk Halk Müziği. Kökeni “Türki” olan Türkü kelimesi, Türk’e özgü anlamına gelmektedir.İnsanda ne varsa, türküde de o vardır. Doğusundan batısına çeşitlilik sergileyen, eşsiz kültürel zenginlige sahip Anadolu toprakları, aynı çeşitliliği müziğine de aktarmıstır.

Türkülerin söylenmediği yerde, insanın insana yabancı olduğu uzaklıklar oluşur. Aynı topraklardaki farklı kültürlere sahip insanların ortak dilidir türküler. Türküler müzikal ve sözlü şekilde canlanan, toplumun fikrini ve sosyal anayasasını olusturan, onun hikayesini anlatan belgelerdir.

Büyük sanatçı Ruhi Su’ nun da söylediği gibi halk şarkıları gelenekseldir, yaşanılan olayları, ortak hayalleri ve beklentileri yayar, dilden dile taşır…

Anadolu Halk türküleri içerdikleri sosyal, politik ya da toplumsal mesajlar sayesinde toplumun etik ve adalet geleneğini de yansıtır.

Amacımız sizlere Anadolunun hazineleri olan türkülerin geniş  yelpazesini tanıtmak ve onları klasik ve batı müzik formları ile harmanlamaktır.