TR | EN

Anadolu’nun farklı yörelerinin geleneksel müziklerini güçlü ve kendine özgü bir tarzla yorumlayan Feryal Öney, konserinde deyişler, Ege, Orta Anadolu ve Çukurova türküleri söylüyor. Bozlak, barak, oyun havaları, zeybek, semah, deyiş formlarında türküleri yorumlayan Feryal Öney, Orta Anadolu-Türkmen müziğinin köşe taşları olan Muharrem Ertaş, Bayram Aracı, Çekiç Ali; Türkmen müziğinin şehirli dinleyiciler arasında da yaygınlık ve popülarite kazanmasını sağlamıs olan Neşet Ertaş, Musa Eroğlu gibi isimlerin şarkılarına da yer veriyor. Feryal Öney, barak ve bozlakların Türkiye’deki az sayıdaki kadın yorumcularından biri olarak dikkat çekiyor.